จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ธรรมะอยู่ที่ ๕๐ : ๕๐
ถ้าคิดว่า “เขาทำผิด” เขาไม่ควรทำเราอย่างนี้


ให้คิดว่าเราก็ผิด ๕๐ % ด้วย


คิดอย่างนี้เราก็จะไม่โกรธเขา เพราะถ้าโกรธเขาก็ต้องโกรธตัวเราด้วย


และเขาอาจจะไม่ผิดก็ได้ เชื่อไว้ ๕๐ % ก่อน


คิดอย่างนี้เราก็ไม่ทุกข์


ใครเล่าว่า “คนนั้นเขานินทาเราอย่างนั้นอย่างนี้ คนนั้นเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้”


อย่าเพิ่งเชื่อ และก็อย่าเพิ่งปฏิเสธทันที


รับฟังไว้ ๕๐ % ก่อน


อย่าวิพากษ์วิจารณ์ทันที แล้วก็เป็นทุกข์ แล้วก็ปรุงแต่งต่อไป


บ่อยๆ ครั้งเราก็จะโกรธและเสียเวลาคิด เสียอารมณ์ไปโดยเปล่าประโยชน์


อย่าไปทำตามคำพูด ความคิดของใครๆทั้งหมดทันที


ฟังแล้วทำตามเขา ๑๐๐ % ก็มักจะวุ่นบ่อยๆ


เพราะความคิดก็เป็นอนิจจัง เขา (ผู้พูด) อาจจะเปลี่ยนใจก็ได้


เราอาจฟังผิดก็ได้ เขาอาจคิดผิดและเปลี่ยนความคิดใหม่ก็ได้


ถ้าเรารับฟังไว้ ๕๐ % ก่อน


ตั้งสติของเราเข้าไว้ ก็จะปลอดภัย ไม่สับสน ไม่ทุกข์


แม้แต่ความคิดของเราเองก็อย่าเชื่อ ๑๐๐ %


รับฟังไว้ ๕๐ % ก่อน


เพราะเราก็อาจเปลี่ยนความคิดได้


ที่เราคิดว่าถูก จริงๆ อาจผิดก็ได้


ไม่แน่หรอก


สรุปว่า อย่าเชื่อทั้งตัวเรา ตัวเขา อย่าเชื่อทั้งสุข และทุกข์ ๑๐๐%


รับฟังไว้ ๕๐ % ก่อน


ไม่ต้องโกรธ ไม่ต้องตกใจ ไม่ต้องแปลกใจตั้งสติเข้าไว้ก่อน


พิจารณาให้ดีก่อน


สุขก็ไม่แน่นอน ทุกข์ก็ไม่แน่นอน


สุขหายไปก็ทุกข์ ทุกข์หายไปก็สุข


ทุกอย่างไม่แน่นอน...ก็เท่านั้นเอง
เขานินทาเรา


เขานินทาเรา เขาด่าเรา เขาแย่งของเราไป ฯลฯ


เราไม่พอใจ เรากำลังจะโกรธ ต้องรีบแก้ไขทันที


“เขา” ไม่สำคัญ สำคัญที่ใจเรากำลังจะเป็นทุกข์


เรากำลังจะผิดศีล กำลังจะผิดข้อวัตรของเรา


ระวังนะ...ถ้าเราเป็นทุกข์ เราก็ผิดข้อวัตรของเราแล้ว


ผิดศีล เราก็บาปแล้ว


เราต้องมีหิริ โอตตัปปะ ละอายต่อบาป เกรงกลัวต่อบาป


ถ้าเราเป็นทุกข์ เราผิดศีล เราก็บาป


ใครเขานินทาเราก็ไม่สำคัญเขาทำอะไรๆ เราก็ไม่สำคัญ สำคัญที่ใจเรา


สำคัญที่ใจเราอย่าเป็นทุกข์เท่านั้นก็พอแล้ว


ไม่ต้องดูใคร ไม่ต้องฟังใคร ดูกายกับใจของเรานี่แหละ


เราต้องเป็นที่พึ่งของเราเอง


อัตตาหิ อัตตโนนาโถ นะ


เราขึ้นอยู่กับคำพูดหรือการกระทำของคนอื่นไม่ได้หรอก


ระวังนะ... คนโน้นคนนี้ก็ไม่สำคัญหรอก สำคัญที่จิตของเรานี่แหละ


ใครทุกข์ก็ไม่ต้องทุกข์ตามเขา ไม่ต้องโต้ตอบ ไม่ต้องชี้แจง ไม่ต้องกลัว


สำคัญที่ใจเราอย่าเป็นทุกข์นะ


ถ้าเราทุกข์แล้วผิดแล้วนะ ไม่ใช่เขาผิดหรอก


ต้องรีบพิจารณาแก้ไขทันที


พลิกนิดเดียว แล้วอยู่อย่างมีความสุข


คนเราจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อยู่ที่ความคิดนิดเดียว


พลิกนิดเดียวเราก็จะไม่เป็นทุกข์


พลิกนิดเดียวก็จะเปลี่ยนจากมิจฉาทิฏฐิมาเป็นสัมมาทิฏฐิ


จากความคิดผิดเป็นความคิดถูก


จากทางโลกมาสู่ทางธรรม


พลิกนิดเดียวเราก็จะอยู่ได้อย่างไม่มีทุกข์


อยู่กับปัจจุบันได้อย่างสงบ


ยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นแต่ละขณะอย่างสมบูรณ์การเจริญสติปัฏฐาน คือการอยู่อย่างไม่มีความทุกข์ที่จะต้องดับ (ท่อนหลังนี้ เป็นถ้อยคำสำนวนของพระเดชพระคุณพระราชวรมุนี (ปัจจุบันคือ พระ ธรรมปิฏก) ในหนังสือพุทธธรรม ซึ่งบังเอิญเป็นเรื่องเดียวกันพอดีที่ท่านอาจารย์สอนจึงกราบขอ อนุญาตคัดมาประกอบ)การเจริญสติปัฏฐาน หรือการเจริญสมาธิวิปัสสนา ก็เพื่อหัดเปลี่ยนจากการอยู่อย่างมีทุกข์เป็นพื้นฐาน มาเป็นการอยู่อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐาน


เพียงแต่มีชีวิตอยู่กับปัจจุบันให้เต็มที่ในขณะนั้นๆ


ไม่อยู่กับอดีตบ้าง อนาคตบ้าง


รับรู้และเสวยอารมณ์แต่ละขณะอย่างเต็มบริบูรณ์


เห็นความงดงามของปัจจุบัน อย่ามัวแต่อยู่กับอดีตและอนาคต


ยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะอย่างสิ้นเชิง

ไม่มีความคิดเห็น: